Cursussen

Borstvoedingscursus

Ina Bleckmann; lactatiekundige IBCLC
Deze cursus is eens per maand op zaterdagmiddag van 13:00 tot 15:00 en op wisselende avonden van 18:00 tot 20:00 en bereidt u voor op de borstvoedingsperiode.
Tijdens de borstvoedingscursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe wordt moedermelk gemaakt
 • Het aanleggen van de baby
 • Hoe drinkt een baby aan de borst
 • De eerste borstvoedingsweek in vogelvlucht
 • Hoe merk je dat de borstvoeding goed gaat
 • Feiten en fabels
 • Waar kun je terecht met vragen

De kosten zijn € 15,- p.p.

Ouderavond

Ina Bleckmann; verloskundige / EEH consulent
De ouderavond is eens per maand van 18:00 tot 20:00 uur.
De ouderavond heeft als doel u en uw partner goed voor te bereiden op de eerste periode na de geboorte van uw baby.
Tijdens de ouderschapscursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gevoelens rond de geboorte van een baby

 • Babyspullen; wat heb je nodig en wat niet
 • Het gedrag van de baby de eerste 3 maanden; huil – drink en slaapgedrag
 • Ouderschap is teamwork; obstakels en oplossingen
 • Het stellen van prioriteiten na de geboorte van een baby.
 • Waar kun je terecht met vragen

De kosten zijn € 15,- per persoon

Door de corona- periode heen houden wij de voorlichtingscursussen tot nader order niet op locatie. Iedereen die ingeschreven is wordt persoonlijk benadert om de voorlichting over borstvoeding en ouderschap online te kunnen volgen.